Activeer IPv6 op Microsoft 365

'Head in de cloud, feet on the ground!'

De tekst IPv6 in een veld vol nullen en eenen met aan de bovenkant wolken als symbool voor cloud

Voor Nederlandse overheidsorganisaties is IPv6 verplicht. Begin 2020 is de overheidsbrede afspraak gemaakt dat alle websites en e-maildomeinen van de overheid eind 2021 volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6 én IPv4.

Beheerorganisaties kunnen voor het laten activeren van IPv6 contact opnemen met Microsoft. De stappen hiervoor zijn eenvoudig. Meer informatie hierover vind je in het stappenplan dat Forum Standaardisatie aanbiedt.

Het overgrote deel van de Nederlandse overheid voldoet al aan de gemaakte afspraak. Wij roepen de achterblijvers -waaronder ook gebruikers van Microsoft Office 365 Exchange Online- op om dit alsnog snel te regelen.

De resultaten van de meting door Forum Standaardisatie in september 2021 laat zien dat 80% van de overheidswebsite bereikbaar is via IPv6. De IPv6 bereikbaarheid van overheidsmail blijft met 46% ver achter. Laten we zorgen dat de volgende meting een grote verbetering laat zien.