Google heeft remediation Workspace opgeleverd

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Op 19 december 2022 heeft Google aangegeven dat het remediationplan is uitgevoerd en dit formeel opgeleverd.

In januari 2023 start SLM met een verificatie op de uitvoering van het remediationplan. Op basis van de resultaten van deze controle wordt beoordeeld of de risico’s voldoende zijn gemitigeerd.

Lees meer in het memo hierover.