Download Category: Audit

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Microsoft aankondiging – EU Data Boundary

Microsoft aankondiging – EU Data BoundaryNu downloaden!

Memo Audit op Microsoft 2020 (EN)

Memo Audit op Microsoft 2020 (EN)Nu downloaden!

Memo Audit op Microsoft 2020 (NL)

Memo Audit op Microsoft 2020 (NL)Nu downloaden!

Samenvatting van het Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlus

Samenvatting van het Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlusDe externe accountant Ernst & Young onderzocht in opdracht van SLM Rijk in hoeverre Microsoft de contractueel overeengekomen beperkingen betreffende proliering naleefde gedurende de periode van 1 juli tot 30 september 2020. Op 17 maart publiceerde Ernst & Young de bevindingen…
Read more

Summary of the Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlus

Summary of the Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlusThe external auditor Ernst & Young, commissioned by SVM Rijk, investigated the extent to which Microsoft was complying with contractually agreed restrictions regarding profiling during the period from July 1 to September 30 2020. On March 17, Ernst & Young delivered…
Read more

Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlus

Assurance Report on Profiling Restrictions with regards to Microsoft Office 365 ProPlusOn March 17, the external auditor Ernst & Young (herineafter EY), commissioned by SVM Rijk, delivered its findings in the report “Assurance report on profiling restrictions with regard to Microsoft’s Office 365 ProPlus”, during the period from July 1 to September 30 of last…
Read more