Download Category: DPIA

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Memo Status Google March 2021 ENG

Memo Status Google March 2021 ENG21 DownloadsStatus update Google memo in English. Nu downloaden!

Data Protection Impact Assessment Google Workspace

Data Protection Impact Assessment Google Workspace705 DownloadsDeze DPIA is uitgevoerd door Privacy Company in opdracht van Strategisch Leveranciersmanagement Rijk in 2020 en geactualiseerd na onderhandelingen met Google in februari 2021.     Nu downloaden!

Factsheet Verwerkersovereenkomst tussen de Rijksoverheid en Microsoft

Factsheet Verwerkersovereenkomst tussen de Rijksoverheid en Microsoft94 DownloadsHoe zijn de rechten en plichten van Microsoft vastgelegd met betrekking tot privacybescherming en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor deze online producten en diensten? Dit factsheet geeft het antwoord. Nu downloaden!

Is Microsoft E5 nodig voor AVG compliancy?

Is Microsoft E5 nodig voor AVG compliancy?154 DownloadsOns bereiken signalen dat wij adviseren dat het Microsoft Office 365 E5 pakket aangeschaft moet worden om AVG compliance te realiseren of om deel te nemen aan de MBSA of het VNG-framework. Deze suggestie over het ‘SLM advies’ is gebaseerd op onjuiste en niet feitelijk aantoonbare veronderstellingen. Nu downloaden!

Stand van Zaken Microsoft – augustus 2020

Stand van Zaken Microsoft – augustus 2020342 DownloadsEr is in de afgelopen 12 maanden weer een flink aantal ontwikkelingen geweest in het Microsoft-dossier. Nu we veel meer moeten werken op afstand en beeldbellen en -vergaderen een grote vlucht heeft genomen zijn veel van de bij SLM Microsoft Rijk (SLM) aangesloten onderdelen druk in de weer…
Lees meer

Presentatie Microsoft Windows 10 Enterprise en Microsoft Office ProPlus – stand van zaken

Presentatie Microsoft Windows 10 Enterprise en Microsoft Office ProPlus – stand van zaken1663 DownloadsPresentatie – zomer 2019 over de stand van zaken met betrekking tot de AVG en de afspraken met Microsoft door Paul van den Berg en Sjoera Nas. Nu downloaden!

Stand van zaken onderhandelingen Rijk en Microsoft m.b.t AVG – november 2018

Stand van zaken onderhandelingen Rijk en Microsoft m.b.t AVG – november 20181057 DownloadsNu downloaden!

DPIA – Windows 10 – juni 2018

DPIA – Windows 10 – juni 2018912 DownloadsNu downloaden!

DPIA – Microsoft Office ProPlus – nov. 2018

DPIA – Microsoft Office ProPlus – nov. 2018642 DownloadsIn 2018 heeft Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk een DPIA laten uitvoeren op Microsoft Office ProPlus. Deze DPIA is in november 2018 gepubliceerd en op 6 november tijdens een SLM Klantendag toegelicht. Nu downloaden!