Memo – Verwerking bijz pers gegevens en publicatie DTIA