Stand van zaken Microsoft – november 2018

Stand van zaken Microsoft – november 2018
Stand van zaken Microsoft – november 2018

SLM Microsoft heeft conform de AVG een Data Protection Impact Assessment (DPIA) laten uitvoeren op de producten en diensten van Microsoft. Er is met dit eigen onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld dat er via de producten ‘Windows 10 Enterprise’ en ‘Microsoft Office’ informatie van en over de gebruiker verzameld en opgeslagen wordt in een database in de VS op een manier die hoge risico’s meebrengt voor de privacy van de gebruiker.