Stand van zaken onderhandelingen Rijk en Microsoft m.b.t AVG – november 2018