Over SLM Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft is sinds 2014 initiatiefnemer van rijksbrede contractafspraken en inkoopvoorwaarden voor software en clouddienstverlening met Microsoft. In 2019 zijn daar de hyperscalers Google Cloud en Amazon Web Services aan toegevoegd. Tot de taken behoren onder meer:

  • Overheidsinstellingen adviseren bij de aanschaf van software en cloudproducten en -diensten van deze drie hyperscalers.
  • Het evalueren van de risico’s van cloudproducten en -diensten van deze leveranciers voor onder meer het naleven van privacywetgeving (AVG/GDPR).
  • Het organiseren van nationale en internationale netwerken van inkopers en contractmanagers van cloudproducten en -diensten van deze leveranciers.
  • De gezamenlijke, EU-brede ontwikkeling van kennis en kunde en het mobiliseren van innovatiekracht door middel van het The Hague Forum for Cloud Contracting.

Dat gebeurt rijksbreed en steeds vaker ook binnen Europa. De nadruk ligt hierbij op het veilig en binnen de kaders van de privacywetgeving en -verordeningen gebruik kunnen maken van software en cloudproducten en -diensten van deze drie hyperscalers. Dit wordt gerealiseert door afspraken te maken over het verbeteren van de voorwaarden om de risico’s te beperken en de kosten te verlagen.

Het team van SLM Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services ondersteunt overheidsinstellingen hiervoor onder meer bij:

  • Het maken van de juiste productkeuzes.
  • De beheersing van de kosten.
  • De beheersing van de kwaliteit van geleverde producten en diensten.
  • Het nakomen van gemaakte afspraken.

De strategie draagt bij aan een optimale positie van de Rijksoverheid in het speelveld van bestaande en toekomstige software- en cloudleveranciers. Dit leidt tot een sterkere onderhandelings- en inkoopkracht. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat de inzet van producten en diensten pas echt optimaal, en ook echt compliant, kan zijn, als we de krachten rijksbreed en internationaal bundelen.

Naast Strategisch Leveranciersmanagement op Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services is binnen de Rijksoverheid ook strategisch leveranciersmanagement ingericht op Oracle, SAP, IBM en KPN.