Over SLM Cloud

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Strategisch Leveranciersmanagement (SLM) Cloud is sinds 2014 initiatiefnemer van rijksbrede contractafspraken en inkoopvoorwaarden voor software en clouddienstverlening. Tot onze taken behoren onder meer:

  • Overheidsinstellingen adviseren bij de aanschaf van software en cloudproducten en -diensten.
  • Het evalueren van de risico’s van cloudproducten en -diensten voor onder meer het naleven van privacywetgeving (AVG/GDPR).
  • Het organiseren van nationale en internationale netwerken van inkopers en contractmanagers van cloudproducten en -diensten
  • De gezamenlijke, EU-brede ontwikkeling van kennis en kunde en het mobiliseren van innovatiekracht door middel van het The Hague Forum for Cloud Contracting.

Dat doen we rijksbreed en steeds vaker ook binnen Europa. De nadruk ligt hierbij op het veilig en binnen de kaders van de privacywetgeving en -verordeningen gebruik kunnen maken van software en cloudproducten en -diensten. Wij realiseren dit door afspraken te maken met software- en cloudleveranciers over het verbeteren van de voorwaarden om de risico’s te beperken en de kosten te verlagen.

Het team van SLM Cloud ondersteunt 0overheidsinstellingen hiervoor onder meer bij:

  • Het maken van de juiste productkeuzes.
  • De beheersing van de kosten.
  • De beheersing van de kwaliteit van geleverde producten en diensten.
  • Het nakomen van gemaakte afspraken.

Onze strategie draagt bij aan een optimale positie van de Rijksoverheid in het speelveld van bestaande en toekomstige software- en cloudleveranciers. Dit leidt tot een sterkere onderhandelings- en inkoopkracht. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat de inzet van producten en diensten pas echt optimaal, en ook echt compliant, kan zijn, als we de krachten rijksbreed en internationaal bundelen.