Kunnen modelcontractbepalingen Privacy Shield vervangen?

Het Privacy Shield-verdrag tussen de EU en de VS is ongeldig verklaard. Modelcontractbepalingen kunnen een oplossing bieden.