Rijksbreed framework met AWS

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Een van de opdrachten van SLM is het afnemen van (cloud)diensten bij Microsoft, Google Cloud en AWS te faciliteren zodat gebruik door Rijksorganisaties binnen de kaders van wet- en regelgeving en Rijksbreed cloudbeleid mogelijk is.

Hiervoor worden ‘framework agreements’ afgesloten waarin waarborgen zijn opgenomen voor het op verantwoorde wijze gebruiken van (cloud)diensten.

Op 1 juni 2023 is een framework gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Amazon Web Services. Op de downloadpagina zijn het Data Protection Impact Assessment en het Data Transfer Impact Assessment te downloaden