Download Category: Microsoft DPIA

'Head in de cloud, feet on the ground!'

DPIA Windows 10 Enterprise v. 1809 and preview v. 1903 – juni 2019

DPIA Windows 10 Enterprise v. 1809 and preview v. 1903 – juni 2019This report, commissioned by the Microsoft Strategic Vendor Management office (SLM Rijk) of the Ministry of Justice and Security, is a general data protection impact assessment (DPIA) on the processing of personal data related to the use of the Windows 10 Enterprise operating…
Read more

DPIA Diagnostic data processing in Microsoft Office ProPlus – maart 2019

DPIA Diagnostic data processing in Microsoft Office ProPlus – maart 2019Dit rapport is geschreven in opdracht van de inkoopafdeling van het Rijk die verantwoordelijk is voor de aanschaf van Microsoft producten en diensten, SLM Rijk. Het is een herijking van de eerdere Data Protection Impact Assessment (DPIA) van de verwerking van gegevens over het gebruik…
Read more

DPIA – Microsoft Office ProPlus – november 2018

DPIA – Microsoft Office ProPlus – november 2018The Dutch government has commissioned a general data protection impact assessment on the processing of data about the use of the Microsoft Office software. The purpose of this DPIA is to help the individual government organisations map and assess the data protection risks for data subjects caused by…
Read more

DPIA – Windows 10 – juni 2018

DPIA – Windows 10 – juni 2018Privacy Management Partners voerde in opdracht van de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA) uit op het gebruik van telemetrie door (onderdelen van) Microsoft in Ierland dan wel Amerika, conform de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).…
Read more