Tag: google

Google Workspace – onderzoek afgerond

Op 25 juni 2024 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de afronding van het in opdracht van Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft, Google Cloud en AWS uitgevoerde onderzoek naar Google Workspace. Hieronder is de tekst van deze Kamerbrief integraal weergegeven: In april 2023 is uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de privacy-onderzoeken op Google Workspace door…
Read more

Google heeft remediation Workspace opgeleverd

Op 19 december 2022 heeft Google aangegeven dat het remediationplan is uitgevoerd en dit formeel opgeleverd. In januari 2023 start SLM met een verificatie op de uitvoering van het remediationplan. Op basis van de resultaten van deze controle wordt beoordeeld of de risico’s voldoende zijn gemitigeerd. Lees meer in het memo hierover.

Beschermd: Q&A SLM Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Google Workspace – resultaat van voorafgaande raadpleging AP

Advies Autoriteit Persoonsgegevens op voorafgaande raadpleging Google Workspace naar aanleiding van hoge risico’s uit DPIA.

Privacybescherming versus gegevensbeveiliging in de cloud

Steeds meer organisaties gebruiken clouddiensten. Wie is er nu precies verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging en privacybescherming?